Cat: Tips | By: on 13th January 2014 | 6197 Views | No Comments

Contoh Surat Izin Cuti Menikah dan Cuti Melahirkan | Cuti Kerja – Tadi pagi, Senin 13 Januari 2014, saya mengajukan Surat Izin cuti kerja ke Kepala Sekolah karena akan melangsungkan pernikahan, cieeee. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang bekerja di salah satu instansi juga membutuhkan, baik itu Cuti Menikah ataupun cuti melahirkan. Bahasa yang saya pakai mirip dengan cuti melahirkan. Semoga bermanfaat ya.

Contoh Surat Izin Cuti Menikah dan Cuti Melahirkan | Cuti Kerja

Contoh surat cuti menikah :

Cuti Menikah

Sukoharjo, 13 Januari 2014

Yth. Kepala SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru

Di tempat

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Alloh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan Sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para Sahabat, Tabi’it Tabiin, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin.

Disampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            : Eswahyudi Kurniawan, S.Pd

Jabatan                         : Guru Kimia

Unit Kerja                    : SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru

Bersama dengan surat ini memohon izin tidak masuk berkerja (cuti menikah) pada hari Kamis – Selasa, 6 – 11 Februari 2014.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta terpenuhinya permohonan ini, kami ucapkan  Jazakumullahu Khairan Katsira.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

 Hormat Kami,

Ttd.

Eswahyudi Kurniawan, S.Pd

Untuk contoh surat lamaran pekerjaan menjadi guru, silahkan baca disini :

love kiss Contoh Surat Lamaran Pekerjaan Menjadi Guru SD, SMP, SMA dan lain-lain

Surat Izin

Contoh Surat Izin Cuti Menikah dan Cuti Melahirkan | Cuti Kerja

Contoh surat cuti melahirkan :

Wanita Berjilbab Hamil

Sukoharjo, 13 Januari 2014

Yth. Kepala SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru

Di tempat

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Alloh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salam dan Sholawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para Sahabat, Tabi’it Tabiin, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin.

Disampaikan dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                            : Dian Iramaya

Jabatan                         : Guru Hati

Unit Kerja                    : SMA Harapan Bunda

Bersama dengan surat ini memohon izin tidak masuk berkerja karena mempersiapkan persalinan anak pertama (cuti melahirkan) pada bulan Februari – April 2014.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta terpenuhinya permohonan ini, kami ucapkan  Jazakumullahu Khairan Katsira.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

 Hormat Kami,

Ttd.

Dian Iramaya

Contoh Surat Izin Cuti Menikah dan Cuti Melahirkan | Cuti Kerja


No Comment yet. Be the first to comment on Contoh Surat Izin Cuti Menikah dan Cuti Melahirkan | Cuti Kerja

Leave Your Comment Here!